Povinné ručení na obytný automobil

Kontakt:

Finanční poradce

xxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Druhy obytných automobilů

Obytný automobil
Obytný automobil typu alkovna.

Existují čtyři základní druhy obytných automobilů:

Alkovna je obytné auto, ktoré má prodloužený obytný prostor i nad kabinu vozidla, čímž vznikl prostor, ve kterém mohou spát další dva lidé. Tím je sice získán prostor navíc, avšak současně je zvýšena výška i těžiště vozidla. Kabinu obytného automobilu tvoří kabina běžné dodávky.

Polointegrál je obytný automobil, avšak bez alkovny (prostoru na spaní nad kabinou).

Integrál - tento typ obytného automobilu se svým tvarem podobá autobusu. Z dodávkového vozidla je použit pouze podvozek a motor. V přední části nad sedačkami v kabině řidiče je prostorné stahovací lůžko.

Vestavba je klasické dodávkové vozidlo, které je však plnohodnotně obytné, ve většině případů je vybaveno shodně, jako jiné druhy obytných automobilů, avšak na menším prostoru.

Menu
Externí odkazy

Existují čtyři základní druhy obytných automobilů, kterými jsou alkovna, polointegrál, integrál a vestavba.

Povinné ručení na obytný automobil
Povinné ručení na obytný automobil bývá nižší než v případě osobního vozu.

Povinné ručení na obytný automobil